Privatlivspolitik

Formål med politik
Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Autohuset Vestergaard A/S, Marine (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Autohuset Vestergaard A/S, Marine, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.  
Beskrivelse af behandlingerne
Autohuset Vestergaard A/S, Marine behandler dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, herunder når du indgår en salgs- eller serviceaftale med os eller benytter vores værksted i forbindelse med vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde. Oplysningerne vil som altovervejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.
Du kan anvende nedenstående indholdsfortegnelse til at blive ført hen til den oplysning, du gerne vil læse om:
1. Typen af personoplysninger, vi behandler, formål og retsgrundlag
1.1 Salg af bådmotorer, tilbehør og/eller reservedele
1.2 Service, vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde
1.3 Leverandører og samarbejdspartnere
1.4 Cookies og hjemmesider
1.5 Trackingværktøjer
1.6 Sociale medier
2. Modtagere af personoplysninger
3. Dine rettigheder
4. Vores kontaktoplysninger

1. Typen af personoplysninger, vi behandler, formål og retsgrundlag
1.1. Salg af bådmotorer, tilbehør og/eller reservedele
Når vi indgår en aftale om enten salg af en bådmotor og/eller salg af tilbehør samt reservedele til din bådmotor, har vi brug for at behandle dine personoplysninger for at kunne indgå og opfylde denne salgsaftale med dig, jf. GDPR art. 6(1)(b). Typen af personoplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, bådtype, bådmotor, købshistorik samt betalings- og kreditkortoplysninger.
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.
Vi videregiver dine personoplysninger vedr. køb af bådmotor, såfremt motoren er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik importør. Vi videregiver ikke dine personoplysninger ifm. salg af tilbehør eller reservedele.
1.2. Service, vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde
Når du første gang henvender dig til os om at få udført service, vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde på din bådmotor, vil du blive oprettet som kunde i vores systemer. Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale, jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, betalings- og kreditkortoplysninger samt oplysninger om din bådtype og bådmotor.
Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med service, vedligeholdelses- og/eller garantiarbejde i 5 år plus løbende regnskabsår, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.
I forbindelse med opfyldelse af værkstedsaftalen, kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til en ekstern mekaniker eller tekniker, så de kan foretage reparationen af din bådmotor. Såfremt bådmotoren er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik importør, vil vi også have behov for at videregive oplysninger til denne, så de kan administrere garantien.
1.3. Leverandører og samarbejdspartnere
Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, firmanavn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail, adresse og om nødvendigt betalingsoplysninger.
Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner, jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger, jf. GDPR art. 6(1)(f).
Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger, som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven, opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.
 
1.4. Cookies og hjemmeside
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse samt til at udarbejde statistikker og markedsføring. De oplysninger, som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.
Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om brug af cookies i vores cookiedeklaration, som du finder sammen med vores cookiebanner på hjemmesiden.
Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, er navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer og e-mail samt motornavn eller motorfabrikat. Du har også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder dig at skrive yderligere personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for din henvendelse. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 6(1)(f).
De oplysninger, vi behandler via vores kontaktformular, slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.
1.5. Trackingværktøjer
På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook og Twitter.
For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Facebook Business Tools i form af Meta-pixel, API’en for konverteringer. Den vej igennem indsamler vi data om dig.
Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.
Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål, f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.
Udover Meta-pixel anvender vi ligeledes andre trackingværktøjer, som f.eks. Google Conversion Tracking og Google Tag Manager til effektivisering af vores hjemmeside samt analysepixels i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Vi benytter bl.a. analysepixels til at registrere din onlineadfærd for at analysere, hvilke artikler du klikker på for derved at kunne optimere tilrettelæggelsen og udsendelsen af vores nyhedsbreve.
Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til Niels.tange@autohuset-vestergaard.dk.
Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.
1.6. Sociale medier
Vi anvender det sociale medie Facebook til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail samt evt. oplysninger om din båd, hvis det fremgår af konteksten.
Hvis du kontakter os via det sociale medie, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.
Vi har et såkaldt fælles dataansvar med Facebook, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål.
• Læs om Facebooks behandling af dine personoplysninger her. Du kan læse om fælles dataansvar her.
Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her.
 
2. Modtagere af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine oplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, hvis vi har en berettiget interesse, eller hvis vi har en retlig forpligtelse.
Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.
I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag (evt. Standard Contractual Clauses eller EU-U.S. Data Privacy Framework), inden vi overfører personoplysninger. Overførslen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning, og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger.

3. Dine rettigheder
Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.
Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

4. Vores kontaktoplysninger
Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:
Autohuset Vestergaard A/S, Marine
CVR.nr: 70 53 91 28
Kokmose 7, 6000 Kolding
Niels.tange@autohuset-vestergaard.dk
+45 75 51 72 00
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på niels.tange@autohuset-vestergaard.dk eller på telefon 76 32 23 18.
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.
Denne privatlivspolitik er senest ændret den 27.10.2023.